ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน

# ประกาศ อ่าน วันที่ประกาศ
1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน 12 ตุลาคม 2564
2 บริษัท เจริญยนตรการ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ตุลาคม 2564
3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ PEA Internship 27 กันยายน 2564
4 บริษัท ไพรมัส จํากัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 27 กันยายน 2564
5 บริษัท โลตัสกรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน 18 มิถุนายน 2564
6 บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสหกิจศึกษาหรือฝึกงานในด้านต่างๆ 7 เมษายน 2564
7 บริษัทในเครือ ซีเอ็นอาร์ กรุ๊ป ขอประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานตลอดทั้งปี 9 มีนาคม 2563