ข่าวสารทั้งหมด

 • แสดง 13 ถึง 18 จาก 30 รายการ
 • Placeholder image

  เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  โพสเมื่อ : วันจันทร์, 27 ก.ย. 2564
  Placeholder image

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ PEA Internship

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ PEA Internship

  โพสเมื่อ : วันจันทร์, 27 ก.ย. 2564
  Placeholder image

  บริษัท ไพรมัส จํากัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

  บริษัท ไพรมัส จํากัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

  โพสเมื่อ : วันจันทร์, 27 ก.ย. 2564
  Placeholder image

  งานสหกิจศึกษา กบศ. มร.ลป. จัด"สัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในรูปแบบออนไลน์ "

  งานสหกิจศึกษา กบศ. มร.ลป. จัด

  โพสเมื่อ : วันอังคาร, 7 ก.ย. 2564
  Placeholder image

  เรื่อง การควบคุมการเดินทางของบุคลากร นักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าพื้นที่ จังหวัดลำปาง

  เรื่อง การควบคุมการเดินทางของบุคลากร นักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าพื้นที่ จังหวัดลำปาง

  โพสเมื่อ : วันพุธ, 18 ส.ค. 2564
  Placeholder image

  เรื่อง มาตรการคัดกรองผู้ติดต่อราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  เรื่อง มาตรการคัดกรองผู้ติดต่อราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  โพสเมื่อ : วันศุกร์, 16 ก.ค. 2564
 • แสดง 13 ถึง 18 จาก 30 รายการ