ข่าวสารทั้งหมด

 • แสดง 1 ถึง 6 จาก 20 รายการ
 • Placeholder image

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน

  โพสเมื่อ : วันอังคาร, 12 ต.ค. 2564
  Placeholder image

  บริษัท เจริญยนตรการ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  บริษัท เจริญยนตรการ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  โพสเมื่อ : วันศุกร์, 1 ต.ค. 2564
  Placeholder image

  เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  โพสเมื่อ : วันจันทร์, 27 ก.ย. 2564
  Placeholder image

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ PEA Internship

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ PEA Internship

  โพสเมื่อ : วันจันทร์, 27 ก.ย. 2564
  Placeholder image

  บริษัท ไพรมัส จํากัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

  บริษัท ไพรมัส จํากัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

  โพสเมื่อ : วันจันทร์, 27 ก.ย. 2564
  Placeholder image

  งานสหกิจศึกษา กบศ. มร.ลป. จัด"สัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในรูปแบบออนไลน์ "

  งานสหกิจศึกษา กบศ. มร.ลป. จัด"สัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในรูปแบบออนไลน์ "

  โพสเมื่อ : วันอังคาร, 7 ก.ย. 2564
 • แสดง 1 ถึง 6 จาก 20 รายการ