ข่าวสารกิจกรรม

 • แสดง 1 ถึง 6 จาก 7 รายการ
 • Placeholder image

  สำนักงานสหกิจศึกษาฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  สำนักงานสหกิจศึกษาฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

  โพสเมื่อ : วันจันทร์, 17 ต.ค. 2565
  Placeholder image

  สหกิจศึกษา มร.ลป. จัดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

  ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 โดยอาจารย์ญาดามณี เขื่อนใจ หัวหน้างานสหกิจศึกษากล่าวรายงาน

  โพสเมื่อ : วันอังคาร, 5 เม.ย. 2565
  Placeholder image

  งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มร.ลป. จัดโครงการเปิดโลกทัศน์สหกิจศึกษา รูปแบบ Online

  งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มร.ลป. จัดโครงการเปิดโลกทัศน์สหกิจศึกษา รูปแบบ Online

  โพสเมื่อ : วันอังคาร, 1 มี.ค. 2565
  Placeholder image

  งานสหกิจศึกษา มร.ลป. จัดโครงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

  งานสหกิจศึกษา มร.ลป. จัดโครงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

  โพสเมื่อ : วันจันทร์, 31 ม.ค. 2565
  Placeholder image

  สหกิจศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ เปิดโลกทัศน์สหกิจศึกษา

  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษามากยิ่งขึ้น

  โพสเมื่อ : วันพุธ, 14 ก.ค. 2564
  Placeholder image

  งานสหกิจศึกษา มร.ลป. คัดเลือกโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  -

  โพสเมื่อ : วันจันทร์, 15 มี.ค. 2564
 • แสดง 1 ถึง 6 จาก 7 รายการ