เนื่องจากโรงแรมพลูแมน เขาหลัก รีสอร์ท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถสร้างอาชีพหลังจบการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ จึงมีความประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์ถึงการเปิดรับนักศึกษา เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านงานบริการและการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนกที่เปิดรับนักศึกษา

 1. แผนกต้อนรับ
 2. แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 3. แผนกครัว
 4. แผนกแม่บ้าน
 5. แผนกการกีฬา
 6. แผนกสปา
 7. แผนกบัญชี

สวัสดิการที่นักศึกษาจะได้รับ

 1. อาหาร 3 มื้อ
 2. ที่พัก
 3. ชุดทำงาน
 4. การฝึกอบรม
 5. กิจกรรมพนักงาน
 6. เงินเดือน 3,000 บาท/เดือน

* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิต 089 929 9155 ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาบุคคล