โรงแรมดินสอรีสอร์ท รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เพื่อปฏิบัติงานในโรงแรมดังต่อไปนี้เป็นต้นไป (พฤษภาคม 65 - เมษายน 66) โดยเปิดรับพนักงานฝึกงาน (Trainee) ในแผนกต่อไปนี้

1) แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office)
2) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Department)
3) แผนกครัวและเบเกอรี่ (Kitchen Department)
4) แผนกแม่บ้าน (Housekeeping Department)

** สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้ **