รงแรมกะตะธานีจึงขออนุญาติประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาฝึกงานในทุกภาคส่วนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 นี้ เป็นต้นไป

โดยมีสวัสดิการสำหรับนักศึกษาฝึกงานดังนี้  (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)

 

1.      มื้ออาหาร / Meal

2.      ที่พัก / Dormitory

3.      ยูนิฟอร์ม / Uniform

4.      พี่เลี้ยง / Nanny

5.      เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 3,000 บาท / Monthly allowance 3,000 baht   เริ่มเดือน ตุลาคม 2565 )

มิถุนายน – กันยายายน  2565 ฝึกงาน 3 เดือนขึ้นไป มอบทุนการศึกษา 3,000 บาท  

6.      ใบรับรอง / Certificate

7.      งานเลี้ยงขอบคุณ / Thank you party

8.      Local Excursion

9.      ให้สิทธิรับเข้าทำงานทันทีเมื่อฝึกงานจบ

(การันตีการทำงานสำหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงแรมกำหนด)

โรงแรมกะตะธานี ได้เพิ่มช่องทางในการจัดส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาฝึกงาน โดยใช้ลิ้งค์    https://fs12.formsite.com/katathani/h9rjpeilcm/index.html?1653973377648  หรือช่องทาง E-mail   Personnel@katathani.com

ทางโรงแรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาด้วยดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อกลับได้ที่:

E-mail: Personnel@katathani.com  โทร. 076-318350 ต่อ 1842

Ms.Maylisa Khosuk |  Administrative Officer | Katathani Phuket Beach Resort & The Shore at Katathani

KATATHANI Collection of Resorts

www.theshore.katathani.com, www.katathani.comwww.thesandskhaolak.com, www.thewaterskhaolak.com,www.theleafresort.com