ตำแหน่งงานดังนี้
1. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
2. เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ ประจำสาขา
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานเขต
4. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ ประจำสำนักงานเขต Autox08#

2-AutoX-Introduce_900x1200.jpg

4-AutoX_Career_Officer-1332x1200px.jpg

5-AutoX_Career_Admin-1332x1200px.jpg

6-AutoX_Career_Collector-1332x1200px.jpg