ข่าวสารทั้งหมด

 • แสดง 19 ถึง 24 จาก 30 รายการ
 • Placeholder image

  สหกิจศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ เปิดโลกทัศน์สหกิจศึกษา

  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษามากยิ่งขึ้น

  โพสเมื่อ : วันพุธ, 14 ก.ค. 2564
  Placeholder image

  แนวทางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การระบาดจากวิกฤตการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

  แนวทางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในช่วงสถานการณ์การระบาดจากวิกฤตการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

  โพสเมื่อ : วันพฤหัสษบดี, 1 ก.ค. 2564
  Placeholder image

  บริษัท โลตัสกรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน

  บริษัท โลตัสกรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน

  โพสเมื่อ : วันศุกร์, 18 มิ.ย. 2564
  Placeholder image

  เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการบางส่วน เนื่องจากพบนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

  เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการบางส่วน เนื่องจากพบนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

  โพสเมื่อ : วันอังคาร, 20 เม.ย. 2564
  Placeholder image

  ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

  ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

  โพสเมื่อ : วันพฤหัสษบดี, 8 เม.ย. 2564
  Placeholder image

  บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสหกิจศึกษาหรือฝึกงานในด้านต่างๆ

  บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสหกิจศึกษาหรือฝึกงานในด้านต่างๆ

  โพสเมื่อ : วันพุธ, 7 เม.ย. 2564
 • แสดง 19 ถึง 24 จาก 30 รายการ