ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางประสงค์จะรับสมัครบุคคลคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

** สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้ **