บริษัท ไพรมัส จํากัด มีความประสงค์รับนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา มีสาขาดังต่อไปนี้

** สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้ **