บริษัท โลตัสกรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน

     บริษัท โลตัสกรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทร้านอาหาร และรีสอร์ท มีความยินดีที่จะรับนักศึกษาฝึกงานทุกชั้นปีและนักศึกษาที่กำลังมองหาบริษัทฝึกงานทุกท่าน

** สามารถอ่านรายละเอียดของบริษัทในเครือฯ เพิ่มเติมด้านล่างนี้ **