บริษัท วิว การ์เด้นโฮม จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงานขายที่ดิน ๓ ตำแหน่ง

รายละเอียดในการรับสมัครดังนี้

  1. เพศหญิง 2 ตำแหน่ง
  2. อายุไม่เกิน 25 ปี (โสด)
  3. สัญชาติ ไทย 1 ตำแหน่ง / จีน 1 ตำแหแน่ง / ลาว 1 ตำแแหน่ง
  4. ระยะการทำงาน 3 - 9 ปี โดยประมาณ
  5. เงินเดือน / เงื่อนไขในกากรทำงานเป็นไปตามข้อตกลงก่อนเริ่มทำงาน

หากมีความประสงค์สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ณ สะพานที่ 3 แม่น้ำมะ 137 หมู่ 5 ตำบลบ้านด้าย จังหวัดเชียงราย
โทร 081 951 2219

** สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้ **