บริษัท วิคเทอร์ โกลบอล เน็ตเวิร์ค จำกัด ดำเนินงานเกี่ยวกับ งาน Event Organizer งานนิทรรศการ ระบบแสง สี เสียง ต่างๆ รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ดังนี้

1.รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

รายละเอียดงาน :

 • ดูแลงานบัญชีด้านรับและด้านจ่ายของบริษัทให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี
 • จัดทำเอกสารสนับสนุนการขายและเอกสารอื่นๆ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :  

 • จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถอดทนต่อภาวะความกดดันได้  และมีทัศนคติที่ดี 

………………………………

 

2.Graphic Designer 

รายละเอียดงาน :

 1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ /Graphic Designer

 สามารถสเก็ตภาพด้วยมือ และออกแบบทาง Computer ได้

 มีความสามารถ ทางด้าน Photoshop / Illustrator/ 3D และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :  

- จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาออกแบบนิเทศศิลป์, ศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมกราฟฟิกต่างๆได้ดี เช่น Photoshop, Illustrator, มีความคิดสร้างสรรค์, มีความรับผิดชอบ

- สามารถอดทนต่อภาวะความกดดันได้ และมีทัศนคติที่ดี 

 

                                ……………………………………….

 

 1. เจ้าหน้าที่ประสานงาน    

รายละเอียดงาน :

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าร่วมกับทีมงาน 
 • จัดหาทีมงาน และติดต่อประสานงานกับ Supplier ต่าง ๆ เช่น สถานที่, ร้านค้า ฯลฯ
 • จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลควบคุมงานให้ตรงตามระยะเวลา คุณภาพ และต้นทุน
 • เตรียมความพร้อม ควบคุมการติดตั้งงานโครงสร้าง และดูแลหน้างาน ให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์) ในบางครั้งอาจมีทำงานวันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

คุณสมบัติ :  

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น MS Office, Internet Explorer อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีปฏิภาณไหวพริบ ทักษะด้านการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับทีมงานได้
 • มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้น ทำงานรวดเร็ว และรักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • หากเคยผ่านการทำงานกับบริษัท Event Organizer จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารสมัครงาน: 

ประวัติส่วนตัว (Resume)

รูปถ่าย  Portfolio

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • 1455 หมู่บ้านศรีวรา ทาวน์อินทาวน์ ซ.3/3 ลาดพร้าว 94  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 

 

ติดต่อ