ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ดำเนินการจัดทำระบบการรับสมัครงานนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ (PEA Internship) เพื่อรับสมัครนิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน เข้าฝึกงานประจำหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

** สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้ **