ทะเบียนสถานประกอบการ

ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ ลักษณะงาน ปีการศึกษา
31 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีนิกซ์เฟลอ (สาขาจังหวัดเชียงใหม่) 227/72 หมู่ 7 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล สันผีเสื้อ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50300 - เพาะปลูกพืช ดอกไม้ รวมทั้งจัดการดูแลปุ๋ยและยารักษาโรค เก็บข้อมูลต่างๆ
- เตรียมพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ปฏิบัติงานด้านSeed Technology
- ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์กับเกษตรกรนอกพื้นที่
2564
32 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ท ออร์แกนิค ไทย 139/9 หมู่ 1 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน พหลโยธิน ตำบล ทรายขาว อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย 57120 2564
33 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง 204 หมู่ 6 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล เวียงตาล อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง 52190 1. งานวิจัยและพัฒนาทางการผลิตพืช
2. งานบริการวิชาการ
3. งานผลิตปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภัทฑ์
2564
34 บริษัท ซาฟราน เคบิน ลำพูน จำกัด 68/2-3 หมู่ 4 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน 51000 Support energy saving project from energy saving / management 2564
35 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำพูน บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 69 หมู่ 15 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000 - งานให้บริการอินเตอร์เน็ต 2564
36 บริษัท ดาวินซี่แล็ป จำกัด 200/22 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน สวนตะไคร้ ตำบล นครปฐม อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000 - Programmer
- Graphic Design
- Data Cleaning
2564
37 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (สาขาลำปาง) 319 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ไฮเวย์ลำปาง - งาว ตำบล สวนดอก อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง 52100 - 2563
38 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด 347 หมู่ 7 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ศาลา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง 52130 - วางแผนการขนส่งสินค้า, ประสานงานขาย เพื่อให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้่องการขาย มีการบริหารอายุสินค้า และสนับสนุนการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายขาย 2563
39 บริษัท เอส.วี.ที.แมชชีนเนอรี่ จำกัด 237 หมู่ 18 ถนน อ้อมเมืองลำพูน-ป่าซาง ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน 51000 2563
40 บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 422/32 หมู่ - หมู่บ้าน เชียงใหม่แลนด์ ถนน ช้างคลาน ตำบล ช้างคลาน อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100 ความรับผิดชอบ หรือกิจกรรมที่ทำ
- สร้างกระบวนการทำงานของโปรแกรมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้วิเคราะห์ระบบ
- ออกแบบหน้าจอการทำงานของโปรแกรมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้วิเคราะห์ระบบ
- พัฒนาโปรแกรมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้วิเคราะห์ระบบ
- ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของผู้วิเคราะห์ระบบ
- ให้ความช่วยเหลือในการทดสอบและติดตั้งระบบ
- จัดทำคู่มือการใช้งานและการทำงานของโปรแกรมที่พัฒนา
- ถ่ายทอดความรู้การทำงานของโปรแกรม วิธีการทำงาน การแก้ไขปัญหา ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหาเชิงลึกในส่วนของโปรแกรม เมื่อมีการร้องขอจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษานวัตกรรม เทคโนโยลีที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของตนเอง
2563
  • แสดง 31 ถึง 40 จาก 192 รายการ