ทะเบียนสถานประกอบการ

ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ ลักษณะงาน ปีการศึกษา
21 โรงพยาบาลลำปาง 280 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน พหลโยธิน ตำบล หัวเวียง อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง 52100 ดูเเลด้านเอกสาร เเละระบบเว็บไซต์ 2564
22 สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง 271 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน บุญวาทย์ ตำบล สวนดอก อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52100 - 2564
23 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 999 หมู่ 12 ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52100 2564
24 บริษัท นิยมพานิช ลำปาง จำกัด 359/14 ถนน บุญวาทย์ ตำบล สวนดอก อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52100 2564
25 เทศบาลนครลำปาง 2564
26 ศูนย์บริการสนับสนุนสนุนผู้พิการ 2564
27 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) 101/2 หมู่ 4 ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน 51000 2564
28 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาลำปาง 138/51 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน พหลโยธิน ตำบล สวนดอก อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง 52100 ปฏิบัติงานหน้าสาชา ด้านบัญชี, ด้านสินไหมทดแทน, ด้านรับประกันภัยขาย พรบ.จักรยานยนต์, กิจกรรมภายนอกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2564
29 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (สาขาลำปาง) 319 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ไฮเวย์ลำปาง - งาว ตำบล สวนดอก อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง 52100 - 2564
30 บริษัท ยูไนเต็ด ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด 132 หมู่ 5 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล เวียงยอง อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง 51000 2564
  • แสดง 21 ถึง 30 จาก 192 รายการ