ทะเบียนสถานประกอบการ

ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ ลักษณะงาน ปีการศึกษา
21 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 2565
22 บริษัท เอริน ทรานสปอร์ต จำกัด 2565
23 บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด 2565
24 บริษัท เทอเรสเทรียล จำกัด 2565
25 โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ 108 หมู่ - ซอย - ถนน ช้างคลาน ตำบล ช้างคลาน อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50100 - ติดต่อประสาน
- งานเอกสารเบื้องต้น
2565
26 หอการค้าจังหวัดลำปาง 38 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน พหลโยธิน ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52100 ผู้ช่วยประสานงานโครงการและการจัดการบริหารข้อมูล 2565
27 เทเวศประกันภัย 149-15 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ไฮเวย์ลำปาง - เชียงใหม่ ตำบล สบตุ๋ย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52100 - ด้านการตลาด ให้บริการลูกค้า/คู่ค้า/ลักษณะการตลาดของกิจการ
- ด้านบัญชี / การเงินในการเรียนรู้ระบบการเงิน / บัญชีของกิจการ
- ด้านบริการหลังการขาย เช่น บริการสินไหมทดแทน
2565
28 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) 801 หมู่ 6 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง 52220 - 2565
29 โรงพยาบาลลำปาง 280 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน พหลโยธิน ตำบล หัวเวียง อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง 52100 - ดูเเลด้านเอกสาร เเละระบบเว็บไซต์
- วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
2565
30 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลําปาง 73 หมู่ 6 ตำบล ปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง 52100 2565
  • แสดง 21 ถึง 30 จาก 223 รายการ