ทะเบียนสถานประกอบการ

ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ ลักษณะงาน ปีการศึกษา
21 บริษัท โรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาลำปาง 2562
22 บริษัท 8898 จำกัด 2562
23 บริษัท ซาฟราน เคบิน ลำพูน จำกัด 68/2-3 หมู่ 4 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน 51000 2562
24 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด 2562
25 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง 2562
26 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 76 หมู่ 1 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ลำปาง-เชียงใหม่ ตำบล ปงแสงทอง อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง 52100 2562
27 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) 2562
28 บริษัท บีเคเค ซอฟแวร์ จำกัด 2562
29 โรงพยาบาลลี้ 2562
30 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมณ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 2562
รายการที่ 21 - 30 จากทั้งหมด 119