ทะเบียนสถานประกอบการ

ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ ลักษณะงาน ปีการศึกษา
11 บริษัท พ้อท แพล้นท์ ฟาร์ม จํากัด 200 หมู่ 5 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล สันผีเสื้อ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50300 - งานดูแลระบบเครื่องกลการเกษตร, ดูแลงานด้านชลประทาน 2565
12 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยทอยส์ พีเพิล เอเอ 253 หมู่ 13 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000 - ช่วยเช็ค stock สินค้า
- ช่วยตรวจสอบการรับเข้าสินค้า
ฯลฯ
2565
13 บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด 59 หมู่ 9 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว ตำบล ปทุมธานี อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี 12140 กระบวนการผลิตและติดตั้งเครื่องจักร 2565
14 บริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัด 165 หมู่ 6 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52100 2565
15 บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด 9 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย 2 ถนน อนุบาลซอย 2 ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50300 - ฝึกงานร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง 2565
16 บริษัท ซาฟราน เคบิน ลำพูน จำกัด 68/2-3 หมู่ 4 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน 51000 - ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตให้ดีขึ้นโดยใช้หลักการของระบบ Lean
- รับผิดชอบโครงการและนำความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ในการทำงานจริง
- ปฏิบัติงานในส่วนงาน Design & Test และงานพัฒนาโครงการต่างๆ (Improvement Project)
2565
17 หจก เอ.แอล.ดับบลิว. แคชโพส (สำนักงานใหญ่) 186 หมู่ 6 ตำบล ดอนแก้ว อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50180 Web Frontend Developer, Mobile Application Developer, Windows Application Developer 2565
18 บริษัท ดาวินชีแล็ป จำกัด 2565
19 บริษัท เอส พี เซรามิค ค็อลเลคชั่น จำกัด 321 หมู่ 9 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ลำปาง - เชียงใหม่ ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52100 ผสมน้ำดินหล่อ และนำไปทดสอบกับผลิตภัณฑ์ 2565
20 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ถนน วชิราวุธดำเนิน ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000 - 2565
  • แสดง 11 ถึง 20 จาก 223 รายการ