ทะเบียนสถานประกอบการ

ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ ลักษณะงาน ปีการศึกษา
11 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 2564
12 ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ 2564
13 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) 2564
14 บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จํากัด (มหาชน) 2564
15 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด 347 หมู่ 7 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ศาลา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง 52130 - วางแผนการขนส่งสินค้า, ประสานงานขาย เพื่อให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้่องการขาย มีการบริหารอายุสินค้า และสนับสนุนการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายขาย 2564
16 โรงพยาบาลผู้สูงอายุแมคเคน 2564
17 ที่ว่าการอำเภอแม่พริก 2564
18 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง 405 หมู่ 1 ตำบล ชมพู อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง 52000 2564
19 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางมีเดีย 9/13 หมู่ 6 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน มนตรี ตำบล สบตุ๋ย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000 2564
20 บริษัท 8898 โปรดักชั่น จำกัด 21 ถนน นาก่วมเหนือ ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52100 2564
  • แสดง 11 ถึง 20 จาก 192 รายการ