ทะเบียนสถานประกอบการ

ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ ลักษณะงาน ปีการศึกษา
11 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) 800 หมู่ 6 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง 52220 - 2562
12 ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ทา 2562
13 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 2562
14 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ทะ 2562
15 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง 2562
16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง 2562
17 เทศบาลตำบลสันผักหวาน 2562
18 สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง 2562
19 บริษัท Prosign & Media จำกัด 2562
20 นิติ คอมพิวเตอร์ 2562
รายการที่ 11 - 20 จากทั้งหมด 119