ทะเบียนสถานประกอบการ

ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ ลักษณะงาน ปีการศึกษา
1 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 2561
2 บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด 2561
3 บริษัท เอส.วี.ที.แมชชีนเนอรี่ จำกัด 2561
4 บริษัท ซาฟราน เคบิน ลำพูน จำกัด 2561
5 บริษัท เซนทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้น จำกัด สาขาลำปาง 2561
6 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 2561
7 บริษัท ชิคคลับโฮเทลแอนด์ทิคเก็ต จำกัด 2561
8 บริษัท แมคมีเดียแอนด์เอเจนซี่ จำกัด 2561
9 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาลำปาง 138/51 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน พหลโยธิน ตำบล สวนดอก อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง 52100 ปฏิบัติงานหน้าสาชา ด้านบัญชี, ด้านสินไหมทดแทน, ด้านรับประกันภัยขาย พรบ.จักรยานยนต์, กิจกรรมภายนอกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2561
10 เทศบาลเมืองพิชัย 2561
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 82