ทะเบียนสถานประกอบการ

ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ ลักษณะงาน ปีการศึกษา
1 บริษัท อี โฟร์ ซี อินโนเวชัน จำกัด 2563
2 สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง 2563
3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง 2563
4 หจก. ฟีนิกส์ เฟลอ สาขาเชียงใหม่ 2563
5 หจก.นอร์ท ออร์แกนิค ไทย 139/9 หมู่ 1 ถนน พหลโยธิน ตำบล ทรายขาว อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย 57120 2563
6 บริษัท เฮดเอท ครีเอทีฟ จำกัด 2562
7 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ 2562
8 เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต 2562
9 โรงแรมลำปางเวียงทอง 138/10 ถนน พหลโยธิน ตำบล สวนดอก อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52100 2562
10 ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท เกาะพีพี 2562
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 124