ทะเบียนสถานประกอบการ

ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ ลักษณะงาน ปีการศึกษา
1 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดสาขาลำปาง 319 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ สายลำปาง-งาว ตำบล สวนดอก อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง 52100 2561
2 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง - หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล แม่แวน อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่ 50190 2562
3 ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) 298 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล กลางดง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30320 2562
4 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 320 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล แม่ยางฮ่อ อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่ 54140 2562
5 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 76 หมู่ 1 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ลำปาง-เชียงใหม่ ตำบล ปงแสงทอง อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง 52100 2561
6 บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด 9 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย 2 ถนน อนุบาล ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50300 2561
7 บริษัท เอส.วี.ที.แมชชีนเนอรี่ จำกัด 237 หมู่ 18 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน 51000 2561
8 บริษัท ซาฟราน เคบิน ลำพูน จำกัด 68/2-3 หมู่ 4 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน 51000 2561
9 บริษัท เซนทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้น จำกัด สาขาลำปาง 2561
10 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 2561
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 86