ทะเบียนสถานประกอบการ

ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ ลักษณะงาน ปีการศึกษา
1 บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด 2564
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิเนียริ่ง 2564
3 บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) 2564
4 บริษัท สยามทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2564
5 เทศบาลตำบลเสริมซ้าย 2564
6 บริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัด 2564
7 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 2564
8 ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ 2564
9 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) 2564
10 บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จํากัด (มหาชน) 2564
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 188