ทะเบียนสถานประกอบการ

ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ ลักษณะงาน ปีการศึกษา
1 โรงพยาบาลลำปาง 280 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน พหลโยธิน ตำบล หัวเวียง อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง 52100 ดูเเลด้านเอกสาร เเละระบบเว็บไซต์ 2565
2 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลําปาง 73 หมู่ 6 ตำบล ปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง 52100 2565
3 มูลนิธิโครงการหลวง 65 ถนน สุเทพ ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200 2565
4 หอการค้าจังหวัดลำปาง 2564
5 บริษัท แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2564
6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สาขาเถิน 2564
7 หจก. นักปราชญ์ เอ็นจิเนียริ่ง 178/1 หมู่ 1 ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ปงแสนทอง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52100 การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิก 2564
8 บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด 2564
9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิเนียริ่ง 2564
10 บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) 2564
  • แสดง 1 ถึง 10 จาก 195 รายการ