ข่าวสารทางวิชาการ

 • แสดง 1 ถึง 6 จาก 8 รายการ
 • Placeholder image

  เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  โพสเมื่อ : วันจันทร์, 27 ก.ย. 2564
  Placeholder image

  งานสหกิจศึกษา กบศ. มร.ลป. จัด"สัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในรูปแบบออนไลน์ "

  งานสหกิจศึกษา กบศ. มร.ลป. จัด"สัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในรูปแบบออนไลน์ "

  โพสเมื่อ : วันอังคาร, 7 ก.ย. 2564
  Placeholder image

  เรื่อง การควบคุมการเดินทางของบุคลากร นักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าพื้นที่ จังหวัดลำปาง

  เรื่อง การควบคุมการเดินทางของบุคลากร นักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าพื้นที่ จังหวัดลำปาง

  โพสเมื่อ : วันพุธ, 18 ส.ค. 2564
  Placeholder image

  เรื่อง มาตรการคัดกรองผู้ติดต่อราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  เรื่อง มาตรการคัดกรองผู้ติดต่อราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  โพสเมื่อ : วันศุกร์, 16 ก.ค. 2564
  Placeholder image

  แนวทางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การระบาดจากวิกฤตการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

  แนวทางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในช่วงสถานการณ์การระบาดจากวิกฤตการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

  โพสเมื่อ : วันพฤหัสษบดี, 1 ก.ค. 2564
  Placeholder image

  เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการบางส่วน เนื่องจากพบนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

  เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการบางส่วน เนื่องจากพบนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

  โพสเมื่อ : วันอังคาร, 20 เม.ย. 2564
 • แสดง 1 ถึง 6 จาก 8 รายการ