ข่าวสารทางวิชาการ

 • แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ
 • Placeholder image

  เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  โพสเมื่อ : วันจันทร์, 27 ก.ย. 2564
  Placeholder image

  งานสหกิจศึกษา กบศ. มร.ลป. จัด"สัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในรูปแบบออนไลน์ "

  งานสหกิจศึกษา กบศ. มร.ลป. จัด

  โพสเมื่อ : วันอังคาร, 7 ก.ย. 2564
  Placeholder image

  แนวทางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การระบาดจากวิกฤตการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

  แนวทางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในช่วงสถานการณ์การระบาดจากวิกฤตการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

  โพสเมื่อ : วันพฤหัสษบดี, 1 ก.ค. 2564
 • แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ